Optimal Enchantment (Santa Monica)

Optimal Enchantment (Santa Monica)

OptimalEnchantment.gifano ang windows sonic para sa mga headphone

Ang Optima Enchantment ay nasa paligid na hangga't ang vacuum tube sa eksena ng audiophile ng Los Angeles. Ang Optimal Enchantment ay nagbebenta ng mga produkto tulad ng Van den hul cables, Audioquest, JM Labs speaker, Vandersteen speaker at Audio Research. Ang Optimal Enchantment ay batay sa Santa Monica.